Много благодарим на всички, които помогнаха за създаването и поддържането на сайта с
 
ИНФОРМАЦИЯ
Борислав Ангелов, Павел Тодоров, Цветомира Ангелова, tripsjournal.com
 
СНИМКИ
Августин Димов, Ана Абаджиева, Борислав Ангелов, Валерия Евгениева, Васил Гарев, Верка Пехливанова, Веселина Василева, Веселина Йорданова, Деян Василев, Евтим Станков, Иван Митов, Изабела Маркова, Ина Станчева, Ирина Даскалова, Кольо Стоев, Любо Кандов, Мария Ангелова, Мария Здравчева, Мартин Александров, Мая Томова, Милена Чолакова, Натали Георгиева, Орлин Георгиев, Павел Тодоров, Петко Маринов, Петър Филипов, Р. Димитрова, Сашо Антов, Стефан Николов, Тодор Дамянов, Юри Стоянов, tripsjournal.com.
Включително на потребителите на Wikipedia – Атанас Грозданов, Вася Атанасова, Евгени Динев, Кирил Капустин, Кристиан Петров, Македонец, Спасимир, Търговищенец, Ang91, Berchaf, Deyan, Givern, Gradinka, Ivelin Mincov, Izvora, Iliana Teneva, Lotroo, Mincov, myself, Toptchiysko, Vasilev, Zozakral.